Zakres działalności

Projekt jest umową pomiędzy Inwestorem i Architektem. Służy to realizacji aspiracji i oczekiwań Klienta wzbogaconych wiedzą i ideą Architekta.

Etapy projektowania:

Projekty powstają w oparciu o ścisłą współpracę z Inwestorem oraz branżami inżynierskimi. Biuro przeprowadza kompleksowe przygotowywanie dokumentacji dla inwestycji budowlanych:

  1. Założenia techniczno - ekonomiczne koncepcji,
  2. Projekt budowlany,
  3. Projekt wykonawczy,
  4. Obsługę graficzną - profesjonalne wizualizacje oraz wydruki wielkoformatowe,
  5. Oferty sprzedaży,
  6. Nadzory budowlane,
  7. Dokumentacja powykonawcza dla urzędów, notariuszy i sądów.


Wspomaganie komputerowe

W projektowaniu wykorzystujemy licencjonowane oprogramowanie komputerowe:

- Pakiet Microsoft Orfice (MWord, MExcel),
- AutoCAD,
- Autodesk Architectural Desktop,
- Autodesk VIZ,
- Adobe Photoshop,
- ROBOT Millennium,
- RM-Win,
- ABC Płyta,
- Allplan.

Projekty

2008 © jmARCHITEKCI

Realizacja: agencja interaktywna zjednoczenie.com